۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند   

کارگاه های برگزار شده مرکز تحقیقات پرستاری در سال 1398

 

ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 نرم افزار Mendeley دانشجویان آقای پیمان پرنده افشار 98/02/16
2 روش تدریس دانشجویان خانم دکتر سبزواری 98/02/23
3 نرم افزار کیفی Maxqda دانشجویان -هیات علمی  دکتر سید حمید سید باقری 98/4/15
4 نرم افزار آذرخش دانشجویان خانم حمیده رمضانی 98/7/21
5 خلاقیت و کارآفرینی دانشجویان - هیات علمی خانم دکتر نوحی 98/7/29
6 مهارت مقاله نویسی انگلیسی هیات علمی و دانشجویان ارشد و phD خانم برجسته 98/8/26
7 تفسیر رادیوگرافی هیات علمی و دانشجویان ارشد و phD دکتر کرمی منش و دکتر دانش پایه 98/9/11
8 نقد فیلم در حیطه اخلاق پرستاری و مامایی هیات علمی و دانشجویان ارشد و phD دکتر عاطفه احمدی  98/10/14
9 آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی هیات علمی و دانشجویان ارشد و phD خانم حمیده علی رمضانی 98/12/3