۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲ دي   

کارگاه های برگزار شده مرکز تحقیقات آینده پژوهی در سلامت در سال 1398

 

 

ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 کارگاه جستجو پیشرفته (دو روزه ) اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه و دانشجویان   خانم عاطفه ذوالفقارنسب 22 لغایت 98/03/23
2 معرفت شناسی آینده پژوهی  اعضاء هیات علمی ودانشجویان   دکتر محمد مهدی مولایی 98/5/8
3 نشست تخصصی پویش نظام مند مرور تجربیات آینده پژوهی ایران  اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه و دانشجویان   دکتر محمد مهدی مولایی 98/5/9
4  آشنایی با آزمون مصاحبه دکترا تخصصی کارکنان دانشگاه و دانشجویان   مهندس مریم پورجعفری 98/5/12
5 سخنرانی علمی (هنر و آینده) اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه و دانشجویان   دکتر سیدمحسن هاشمی 98/6/6
6 اموزش تحلیل دادهای کیفی با استفاده از نرم افزار  MAXQDA  اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه و دانشجویان   دکتر طیبه میرزایی خلیل آبادی 98/6/26
7 تصمیم گیری های نظام سلامت آینده پژوهی اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه و دانشجویان   دکتر رضا گودرزی  98/7/10 لغایت 98/7/17
8 تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه و دانشجویان   دکتر یونس جهانی 98/9/29
9 آموزش سامانه پژوهان اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه و دانشجویان   آقای سید مصطفی عسکری 98/9/2