۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۳۰ آذر   

کارگاه های برگزار شده مرکز تحقیقات علوم اعصاب در سال 1398

 

 

ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 مقاله نویسی رزیدنت روانپزشکی  دکتر شهرزاد مظهری 98/01/29
2  بررسی نقش موثر کارگروهی در تجاری سازی نوآورانه اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه و دانشجویان مهندس صلواتی زاده 98/2/25
3  روش تحقیق مقدماتی رزیدنت روانپزشکی دکتر شهرزاد مظهری 98/3/2
4 آشنایی با نرم افزار پریسم  هیات علمی و دانشجویان  خانم فاطمه محمدی و دکتر محمد شعبانی 98/8/22
5 آشنایی با نرم افزار پریسم هیات علمی و دانشجویان  خانم فاطمه محمدی و دکتر محمد شعبانی 98/9/6
6  تحلیل آزمون های آماری و رسم نومدار در نرم افزار گرف پدیریسم هیات علمی و دانشجویان  خانم فاطمه محمدی و دکتر محمد شعبانی 98/8/25