۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۶ مرداد   

کارگاه های برگزار شده مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط در سال 1398

 

 

ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 روش تحقیق مقدماتی  رزیدنت روانپزشکی  دکتر شهرزاد مظهری 98/03/02
2 مقاله نویسی  رزیدنت روانپزشکی دکتر شهرزاد مظهری 98/01/29
3 بررسی نقش موثر کارگروهی در تجاری سازی نوآورانه اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه و دانشجویان مهندس صلواتی زاده 98/02/25