۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان
 

کارگاه های برگزار شده برای کارکنان

ردیف تاريخ عنوان
1 97/7/10 دوره مجازی مبانی خلاقیت  و نو آوری
2 97/8/1 آشنایی با شرکت های  دانش بنیان و قوانین مربوط به آنها