۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان

 

کارگاههای برگزار شده برای اعضاء محترم هیات علمی

 

ردیف تاریخ  عنوان 
1 97/3/22 اتوماسیون اداری
2 97/4/12 متاآنالیز
3 97/4/24 نگارش علمی به زبان انگلیسی 
4 97/7/25

نحوه ارتقاء H-index

5 97/8/29 ارزیابی سلامت جنین
6 97/9/28 تکنیک روان درمانی
7 97/10/3 Advanced search
8 97/10/18 پزشکی مبتنی بر آگاهی
9 97/11/13 طراحی و استاندارد سازی بالینی
10 97/12/6 ارسال مقالات به مجلات داخلی و خارجی