۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۶ مهر   

کارگاه برگزار شده برای اعضاء هیات علمی 

ردیف عنوان کارگاه  تاریخ 
1 ISI 94/1/26
2 تاثیر اعتیاد به تریاک بر پارامترهای بیوشیمیایی خون 94/2/29
3 تاب آوری و نقش آن در پیشگیری از اعتیاد  94/3/26
4 پیشگیری از اعتیاد در دانشجویان  94/4/30
5 بررسی تقلب علمی  94/5/11
6 مهارت های زندگی 94/5/24
7 اعتیاد و آسیب های خانواده  94/5/27
8 زنان موفق  94/6/4
9 نقش و جایگاه کودک ونوجوان در خانواده و ارتباط بین آنها با نابهنجاری های اجتماعی به ویژه سوء مصرف موا مخدر  94/7/7
10 مراقبت از دستگاه گوارش  94/7/28
11 اخلاق در پژوهش 94/8/12
12 دانش چند بخشی یا چند بعدی 94/8/14 لغایت 94/8/15
13 تاثیر محرومیت از مادر در آسیب های اجتماعی و اعتیاد  94/8/26
14 نقش باکتری های روده در اینده علم پزشکی 94/9/4
15 تاثیر شبکه های اجتماعی در پیشگیری از سوء مواد مخدر 94/9/30
16 نقش سازمان های بین المللی و غیر دولتی در روند مبارزه با مواد مخدر  94/10/29
17 کیفیت سنجی نشریات و تولیدات علمی 94/10/19
18 مدرسه عاری از خطر  94/11/27
19 مرور نظام مند 94/12/13