۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۶ مهر   

کارگاه های برگزار شده برای کارکنان

 

ردیف تاریخ عنوان کارگاه
1 97/2/17

 پاورپوینت مقدماتی

مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری 

2 97/2/26 ENDNOTE
3

97/3/21

 اکسل مقدماتی

مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

4 97/3/23 EFT(آموزش تکنیک رهایی ذهن دستور اساسی)
5 97/3/30 EFT(آرامش شخصی و رفع تنگی نفس )
6 97/4/6   EFT (ریشه یابی جنبه ها و کشف وقایع خاص)
7 97/4/13 EFT(روش خنثی نمودن خاطره های ناگوار)
8 97/4/25

 اینترنت مقدماتی 

 مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

9 97/5/3 EFT(تغییرات شناختی، تأکید بر کلمات و استفاده از عبارات مثبت)
10 97/5/10 spss مقدماتی
11

97/5/15

 ویندوز پیشرفته 

 مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

12 97/6/7

  پرستاری اسلامی 

مرکز تحقیقات دین پژوهی

13 97/6/12

  word پیشرفته 

•مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

14 97/6/21 مهارت های برقرای ارتباط
15 97/6/24 spssپیشرفته
16 97/7/10

دوره مجازی مبانی خلاقیت  و نو آوری

مرکز رشد وفناوری سلامت

17 97/7/18 پیشگیری از آسیب های جنسی
18 97/7/23

جلوه های درمانی قرآن کریم 

 مرکز تحقیقات دین پژوهی

19

97/7/27

 

آشنایی با word مقدماتی
20 97/8/1

آشنایی با شرکت های  دانش بنیان و قوانین مربوط به آنها

مرکز رشد وفناوری سلامت

21 97/8/1 اطفاء حریق
22 97/8/13 آشنایی با شاخص های علم سنجی
23

97/8/20

 پاورپوینت پیشرفته 

مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

24 97/8/23 پيشگیری از اعتیاد
25 97/8/24

 پرستاری اسلامی 

مرکز تحقیقات دین پژوهی 

26 97/8/27 مهارت های مقابله با استرس و اضطراب
27

97/8/29

کارگاه پروپوزال نویسی
28 97/9/1

 پرستاری اسلامی 

مرکز تحقیقات دین پژوهی

29 97/9/7

 سبک زندگی قرآن 

مرکز تحقیقات دین پژوهی

30 97/9/13 مندلی
31 97/9/14 نقش اعتیاد درانتقال ارزشها در تفاوت نسل ها
 
32 97/9/19

پرستاری اسلامی

 مرکز تحقیقات دین پژوهی 

33 97/9/28

تکنیک روان درمانی

مرکز تحقیقات پرستاری

34 97/10/18

پزشکی مبتنی بر آگاهی

مرکز تحقیقات پرستاری

35 97/10/19 مهارتهای گوش کردن فعال 
36

97/10/25

 

 اکسل پیشرفته 

   مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

37 97/11/1

 تحکیم بنیان خانواده 

مرکز تحقیقات دین پژوهی

38 97/11/28

اینترنت پیشرفته 

   مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

39 97/11/24

آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان

40 97/11/29

سلامت رفتار از منظر قران کریم 

مرکز تحقیقات دین پژوهی

41 97/12/15

راه کارهای دینی برای توسعه شادی

مرکز تحقیقات دین پژوهی

42 97/12/21

اخلاق در پژوهش

   مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

کارگاه های برگزار شده در مراکز تحقیقات