۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۳ مرداد   

کارگاه های برگزار شده برای اعضاء هیات علمی و کارکنان

 

ردیف تاریخ عنوان کارگاه
1 97/3/23

EFT(آموزش تکنیک رهایی ذهن دستور اساسی)

2 97/3/30 EFT(آرامش شخصی و رفع تنگی نفس )
3 97/4/6   EFT (ریشه یابی جنبه ها و کشف وقایع خاص)
4 97/4/13 EFT(روش خنثی نمودن خاطره های ناگوار)
5 97/5/3 EFT(تغییرات شناختی، تأکید بر کلمات و استفاده از عبارات مثبت)
6 97/6/7

پرستاری اسلامی 

 مرکز تحقیقات دین پژوهی 

7 97/6/21 مهارت های برقرای ارتباط
8 97/6/24 spssپیشرفته
9 97/7/18 پیشگیری از آسیب های جنسی
10 97/7/23

جلوه های درمانی قرآن کریم 

 مرکز تحقیقات دین پژوهی

11 97/8/1 اطفاء حریق
12 97/8/24

پرستاری اسلامی 

 مرکز تحقیقات دین پژوهی 

13 97/8/27 مهارت های مقابله با استرس و اضطراب
 
14 97/9/1

 پرستاری اسلامی 

مرکز تحقیقات دین پژوهی

15 97/9/7

 سبک زندگی قرآن 

مرکز تحقیقات دین پژوهی

16 97/9/19

 پرستاری اسلامی

 مرکز تحقیقات دین پژوهی 

17 97/9/28

تکنیک روان درمانی

مرکز تحقیقات پرستاری

18 97/10/18

پزشکی مبتنی بر آگاهی

مرکز تحقیقات پرستاری

19 97/10/19 مهارتهای گوش کردن فعال 
20 97/11/1

 تحکیم بنیان خانواده 

مرکز تحقیقات دین پژوهی

21 97/11/24 آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان
22 97/11/29

سلامت رفتار از منظر قران کریم 

مرکز تحقیقات دین پژوهی

23 97/12/15

راه کارهای دینی برای توسعه شادی

مرکز تحقیقات دین پژوهی

کارگاه های برگزار شده در مراکز تحقیقات