۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

 

 

 

مدارک لازم پس از بازگشت از دوره فرصت‌مطالعاتی

 

 

1-گزارش سفر تکميل در سايت http://iad.behdasht.gov.ir

 

2ـ کپی صفحه اول و صفحات ورود و خروج گذرنامه متقاضی و همراهان

 

3ـ گواهی شرکت در دوره

 

4ـ کپی و اصل لاشه بلیط و کارت پرواز

 

5- حکم فرصت‌مطالعاتی

 

6- افرادی که از شش ماه دوره  تحقیقاتی فرصت مطالعاتی  استفاده می نمایند,پس از شش ماه از پایان دوره فرصت مطالعاتی می بایست حداقل دو مقاله چاپ شده در مجلات معتبر انگلیسی زبان ( و به نام دانشگاه) به چاپ برسانند و مدارک مربوطه را به مدیریت توسعه آموزش در پژوهش ارائه نمایند.

 

7-افرادی که به صورت OBSERVER از دوره فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند حداکثر پس از دو ماه از پایان دوره فرصت می بایست نتایج کار خودرا  به صورت سخنرانی درگروه مربوطه ارائه نمایند و مستندات مربوطه را به صورت مکتوب به مدیریت توسعه در آموزش و پژوهش ارائه نمایند.