۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان

خانم فاطمه حسنی

کارشناس مسئول امور پژوهشي

مدیر اموراداری

۱-  کارشناس مسئول ارزشيابي دانشگاه و مراکز تحقيقاتي ( نماينده دانشگاه)

۲-  کارشناس مسئول راه اندازي PHD by research ( کارشناس رابط با وزارت خانه)

۳-  کارشناس مسئول پيگيري پژوهانه ( کارشناس رابط باوزارت خانه)

۴-  مسئول برگزاري شوراي پژوهشي دانشگاه

۵-  مسئول برگزاري کميته اخلاق دانشگاه

۶-  پاسخگويي به تمامي مکاتبات داخلي و خارج دانشگاهي

۷-  نظارت بر کليه امور مربوط به دفتر مديريت امور پژوهشی  و پرسنل

8-  مسئول برگزاری برنامه های هفته پژوهش

 

خانم حمیده صیادی

 

 1. نوشتن قرارداد مشترک براي طرحهايي که مشترک هستند
 2.  تسويه حساب طرحها (در صورت ارائه مقاله )
 3. تايپ نامه‌هاي مربوط به طرحها در بر نامه اتوماسيون (گواهی پایان طرح، نامه های اقساط، گواهی همکاری و ....)
 4.  بستن قرارداد طرح های پژوهشی در سامانه پژوهان
 5. اسکن کردن طرح های قبل از سامانه
 6. بایگانی نامه های طرح های قبل از سامانه در پرونده ها

 

خانم اطهره حسنی

 

 1. مسئول پيگيري گزارشات طرحهاي تحقيقاتي
 2. مسئول پيگيري گزارش نهايي و گرفتن مقالات طرحهاي تحقيقاتي
 3.  تايپ مکاتبات مربوط به گزارشات طرحها و پايان طرحها و تمديد طرح ها
 4.  چک نمودن عناوين پايان نامه هاي دانشجويي
 5. بايگاني مکاتبات مربوطه

 

 

خانم آرزو سارانی

 

 1. احتساب گرنت اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه
 2. احتساب فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی  دانشگاه
 3. کارشناس مسئول انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه
 4. کارشناس طرحهای متمرکز معاونت ( بالای 15 میلیون تومان)
 5. فرستادن طرحهای متمرکز به داوران تعیین شده و پیگیری آنها  تا زمان  تصویب
 6.   کارشناس تأسيس مراکز تحقيقاتي
 7. دادن پیامک به اعضای شورا  

 

خانم فرشته میرزایی

 

 1. محاسبه پایه سالیانه اعضاء هیأت علمی
 2. محاسبه واحد های معادل پژوهشی (فول تایمی) اعضاء هیأت علمی
 3. تایید مقالات وارد شده در سامانه پژوهان  از نظر ایندکس و اطلاعات وارد شده وثبت رزومه
 4. محاسبه حق التالیف وارسال برای حسابداری  در سامانه پژوهان

 

خانم صديقه خباززاده

 

 1. تایپ عناوین طرح های مصوب و خاتمه یافته جهت وب سایت
 2. فرمت خلاصه فارسی و انگلیسی طرح های خاتمه یافته جهت وب سایت
 3. کارهای مربوط به دبیرخانه کمیته اخلاق درپژوهش شامل :
 4. ارسال طرح به اعضاء کمیته ،ارسال دعوت نامه ،ایجاد کد اخلاق ،وپیگیری امور مربوط به طرحهایی که درکمیته مورد بررسی قرار گرفته اند

 

آقای سيدمصطفی سيدعسکری

 

 1.  کارشناس مسئول پيگيري نرم افزار اتوماسيون طرحهاي پژوهشي
 2. کارشناس مسئول پيگيري سامانه مديريت اطلاعات تحقيقاتي
 3. کارشناس پيگيري برنامه هاي هفته پژوهش
 4.  سرچ کامپيوتري مقالات اعضاء هيأت علمي

 

خانم  منيژه رجبی

 

 1. مسئول پیگیری امور مربوط به برنامه پزشک پژوهشگر
 2. مسئول وارد کردن اطلاعات در برنامه ملی عتف جهت ارسال به وزارتخانه
 3. مسئول پیگیری و وارد کردن اطلاعات مربوط  به پایش عملیاتی
 4. وارد کردن طرحهای تحقیقاتی در سامانه سمات وزارتخانه