۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ دي   

 

نشست ها و سخنرانی ها و کارگاه های بین المللی 

ردیف  عنوان سخنرانی - نشست  - کارگاه  تاریخ 
1 کارگاه مرور ساختار یافته با همکاری دانشگاه ناتینگهام انگلیس به صورت الکترونیک از راه دور طی سه مرحله

 

2 نشست علمی اساتید دانشگاه کرمان با آقای قدوسی از دانشگاه سانفرانسیسکوآمریکا 93/09/12
3 دومین نشست مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت  93/12/17
4 سخنرانی دکتر سلطانی از دانشگاه واترلو آمریکا 93/08/15
5 کارگاه یک روزه آی اس آی ( ضریب تاثیر گذار سنجه های علم سنجی در نظر و عمل ، چالش و فرصتها) توسط آقای دکتر جمشید بهشتی استاد مک گیل کانادا 94/01/26
6 مدرسه زمستانی میولوژی

94/10/19

لغایت 

94/10/22

7 حضور پروفسور سمیعی از دانشگاه هانوفر آمریکا 94/12/13
8 سخنرانی آقای دکتر کوشا از دانشگاه Wolverhampton انگلیس به صورت الکترونیک  94/12/17