۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۳ مرداد   

 

 

 

آدرس :  ابتدای خیابان جهاد  ، رو به رو کلینیک بعثت  ، معاونت تحقیقات و فناوری

مدیریت توسعه آموزش در پژوهش :   32227975- 034

 

کارشناسان دفتر توسعه آموزش در پژوهش : 32227977-034

 

034-32263857

int_dep@kmu.ac.ir

intdep2@gmail.com

 

7619813159