۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت   

 

 

 

آدرس :  ابتدای خیابان جهاد  ، رو به رو کلینیک بعثت  ، معاونت تحقیقات و فناوری

 

کارشناسان : 32227977-034

                  32227975- 034

 

034-32263857

int_dep@kmu.ac.ir

intdep2@gmail.com

 

7619813159