۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
  • کارگاه ملاحظات اخلاقی در انتشار آثار پژوهشی
  • کارگاه تاثیر اعتیاد به تریاک در پارامترهای بیوشیمیایی خون
  • کارگاه پروپوزال نویسی مقدماتی و پیشرفته
  •  ISI