۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت   
 

 

 

 

مدیریت توسعه در آموزش و پژوهش

 

کارشناس مسئول مديريت توسعه آموزش در پژوهش

فرانک فکرت

تلفن تماس :32227975-034

034-32227977   

کارشناس مديريت توسعه آموزش در پژوهش

الهام علیمردای

 

تلفن تماس :32227975-034

034-32227977  

کارشناس مديريت توسعه آموزش در پژوهش

فاطمه نجفی 

 

تلفن تماس :32227975-034

034-32227977  

 

متصدی امور دفتری مديريت توسعه آموزش در پژوهش

مریم ایرانمنش

 

تلفن تماس :32227975-034

034-32227977