۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت   

 

 

مدیریت توسعه آموزش در پژوهش

                           

                   

آقای دکتر مجید اسدی

 

                پست الکترونيک  :       Majidasadi@kmu.ac.ir

                                                                                                                       M_Asady@yahoo.com

 

             تلفن تماس :         32227975-034