۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت

الویتهای تحقیقاتی 

 

 

اولویت های تحقیقاتی دفتر ارتباط با صنعت، تبادل و انتقال دانش

  دریافت فایل

 

 

الویتهای تحقیقاتی سازمان ها 

 

 

 

 

الویتهای تحقیقاتی سازمان ها در سال 1397

 

اولويت هاي پژوهشي دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

 

سبد پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران و شرکت های فرعی تابعه سال 1397

 

اولویت های پژوهشی سازمان بهزیستی کشور در سال 1397

 

اولویت های پژوهشی ( کاربردی ) بانک ها در سال 1397

 

اولویت های پژوهشی پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهر در سال 1397

 

اولویت های تحقیقاتی شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمان در سال 1397

 

اولویت های تحقیقاتی برق شمال استان کرمان در سال 1397

 

اولویت های تحقیقاتی آب منطقه ای استان کرمان در  سال 1397

 

اولویت های تحقیقاتی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی تربیتی کشور در سال 1397

 

الویت های تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای استان کرمان در سال 1397

 

الویت های پژوهشی پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهر در سال 1397

 

الویتهای تحقیقاتی سازمان ها در سال 1396

 

الویت های پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران در سال 96 

 

الویت های پژوهش و فناوری پژوهشکده بیمه در سال 96 

 

الویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 96

 

الویت های پژوهشی وزارت آموزش و پرورش در سال 96

 

الویت های تحقیقاتی بانک ها در سال 96

 

الویت های تحقیقاتی شرکت آب منطقه ای کرمان در سال 96

 

الویت های تحقیقاتی برق منطقه ای استان کرمان در سال 96

 

الویت های تحقیقاتی برق شمال استان کرمان در سال 96

 

الویتهای تحقیقاتی سازمان ها در سال 1394 و 1395

 

الویت های تحقیقاتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان در سال 1395

 

الویت های تحقیقاتی شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان در سال 1395

 

​الویت های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در سال 1395

 

​الویت های تحقیقاتی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1394

 

​الویت های تحقیقاتی پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهر در سال 1394

 

اولویت های تحقیقاتی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی تربیتی کشور در سال 1395

 

اولویت های تحقیقاتی شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان در سال 1394

 

اولویت های تحقیقاتی شرکت آب و فاضلاب روستائی استان کرمان در سال 1394

 

اولویت های تحقیقاتی شرکت ملی نفت ایران در سال 1395

 

اولویت تحقیقاتی وزارت آموزش و پرورش در سال 1395

 

اولویت های تحقیقاتی جمعیت هلال احمر در سال 1393

 

اولویت های تحقیقاتی اداره کل بیمه سلامت استان کرمان در سال 1393

 

اولویت های تحقیقاتی شرکت ملی گاز ایران در سال 1395

 

اولویت های تحقیقاتی شرکت مخابرات استان کرمان 

 

اولویت های تحقیقاتی بانک ها 

 

اولویت های تحقیقاتی سازمان فنی و حرفه ای 

 

اولویت های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در سال 92