۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان

تفاهم نامه های همکاری های علمی، پژوهشی و آموزشی منعقد شده با سازمان ها

 

۱- تفاهم نامه همکاري علمي، پژوهشي و آموزشي با گروه صنعتی بارز

 

۲- تفاهم ­نامه همکاري علمي، پژوهشي و آموزشي با مرکز واکسن و سرم سازی رازی شعبه جنوب شرق-کرمان۳- تفاهم­ نامه همکاري علمي، پژوهشي و آموزشي، خدمات آزمایشگاهی و مشاوره ای با اداره کل استاندارد استان کرمان


۴- تفاهم ­نامه همکاري علمي، پژوهشي و آموزشي و مشاوره ای با اداره کل بیمه سلامت استان کرمان۵- تفاهم ­نامه همکاري علمي، پژوهشي و آموزشي با فرماندهی انتظامی استان کرمان ۶- تفاهم­ نامه همکاري دانشگاه علوم پزشکی کرمان  با فرماندهی انتظامی 
(جهت اطلاعات بیشتر لطفاً کلیک کنید.)

۷- تفاهم­ نامه همکاري  با مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار جنوب شرق 
(جهت اطلاعات بیشتر لطفاً کلیک کنید.)


۸- تفاهم نامه همکاری های علمي، پژوهشی، آموزشی و فناوري  با شركت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان

 

۹- تفاهم نامه همکاری های علمي، پژوهشی، آموزشی و فناوري  با شركت آب و فاضلاب روستائی استان کرمان۱۰- تفاهم­ نامه همكاري­ های مشترك با پژوهشکده بیماری­ های مشترک انسان و دام دانشگاه شهرکرد