۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت

وظایف          

هدف کلي

گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت به منظور توسعه علم و فناوري و گسترش پژوهشهاي تقاضا محور

 

 مشاوره


عقد قراردادهاي مشاوره اي براي حل مشکلات و نيازها بر اساس درخواست صنايع

 

 توسعه آموزش

 
- برگزاري دوره هاي آموزشي توسط اساتيد دانشگاه بر اساس نياز مديران و کارشناسان صنعت ، با هدف به روز نگه داشتن اطلاعات فني و علمي و ايجاد مهارت جديد در نيروي انساني شاغل جهت رفع نياز نيروي انساني صنعت

- بهره گيري از امكانات صنايع و مراكز تحقيقاتي و توليدي براي آموزش دانشجويان بعنوان كارآموزي و كارورزي

- همكاري صاحبنظران و متخصصين صنايع در امر آموزش در دانشگاه

- برگزاري جلسات و سمينارهاي مشترك بين صنعت و دانشگاه  

- برگزاري جلسات مشترك بين محققين و مسئولين دانشگاه و صنعت

 

فعاليت هاي تحقيق و توسعه 

- اطلاع از مشكلات و موضوعات تحقيقي مورد نياز صنعت و انتقال آن به دانشگاه

- جهت دادن طرحهاي تحقيقاتي اساتيد و پايان نامه ها به نيازمنديهاي صنعت

- عقد قرارداد جهت انجام پروژه ها و طرحهاي تحقيقاتي مشترک

- پيگيري انجام تحقيقات مورد نياز صنايع و ارائه آن به قسمتهاي مربوطه

- ارتباط با ساير دفاتر ارتباط با صنعت درخصوص عملكرد و انجام پروژه هاي مشترك و ...

- تشويق مراکز توليدي و صنعتي به برقراري رابطه نظام يافته با دانشگاه

- اطلاع رساني در زمينه طرحهاي تحقيقاتي، خدمات مشاوره اي، بازآموزي ، كارآموزي، كارورزي و …

- تهيه ليستي از تعداد،نوع و وضعيت صنايع استان

- تهيه و تدوين توانمنديهاي علمي و تجهيزاتي و آزمايشگاهي دانشگاه و اطلاع رساني به واحدهاي صنعتي و خدماتي جهت استفاده در تحقيقات

- تهيه انتشارات مشترک

- برگزاري نمايشگاه مشترک

- حمايت صنعتي از دانش پژوهان و انجمن ها