۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان

 

 

آدرس پستی: چهارراه سمیه (طهماسب آباد) ابتدای خیابان ابن سینا،معاونت تحقیقات و فناوری

 

شماره تماس: 32263815-034

 

 شماره فاکس: 32263857-034

 

پست الکترونیکی:  kmu_research@yahoo.com

 

کدپستی :    7619813159