۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت   

 

 

 

 


کادر مدیریتی معاونت تحقیقات و فناوری 

 

سردبیر مجله علمی 

 

آقای دکتر محمد خاکساری

 

 

 

شماره تماس :32263725-034

 

سامانه علم سنجی

مدیر توسعه وارزیابی تحقیقات

 

آقای دکترداودکلانتر نیستانکی 

d.kalantar@kmu.ac.ir  

davoud1362@gmail.com

 

شماره تماس :32263815-034

 

سامانه علم سنجی

 مدیر اطلاع رسانی پزشکی ومنابع علمی

 

آقای دکتر علی سادات موسوی

   moosavi56@gmail.com

شماره تماس :33257667-034

 

سامانه علم سنجی

مدیر مرکز رشد فناوری سلامت

 

آقای دکتر حمید فروتن فر 

مدیر مرکز رشد فناوری سلامت

h_forootanfar@kmu.ac.ir

foroonanfar@yahoo.com

 

شماره تماس : 32111613-034

 

سامانه علم سنجی
 

آقای دکتر سجاد زارع

سرپرست دفتر ارتباط با صنعت و تبادل اطلاعات

ss_zare۸۷@yahoo.com

شماره تماس:32111511-034

سامانه علم سنجی  

مدیر امور اداری 

 

خانم فاطمه حسنی 

f-hasanis@yahoo.com

شماره تماس: 32263945-034

 

سرپرست کمیته تحقیقات

دانشجویی 

اقای دکتر سعید احمد زاده

saeid.ahmadzadeh@kmu.ac.ir

شماره تماس:32263887-034

سامانه علم سنجی