۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۹ تير   


 

نام و نام خانوادگی
 

سمت

Email

CV

 تلفن:

عکس

 


دکتر احمد غلامحسینیان




سردبیر مجله        علمی



 
   a_gholamhoseinian@kmu.ac.ir

 

 

 




   cv
 

 



۳۲۲۶۳۷۲۵




دکتر حمید نجفی پور




رییس مرکز تحقیقات فیزیولوژی



    
 najafipourh@kmu.ac.ir
   


 

 



cv


 




۳۲۲۶۴۰۷۱




دکتر داوود کلانتر نیستانکی 



مدیر پژوهشی
 

 

 

d.kalantar@kmu.ac.ir

 

davoud1362@gmail.com 


 






CV
 




۳۲۲۶۳۸۱۵



دکتر وحید شیبانی

 



رییس مرکز
 تحقیقات علوم اعصاب



     
    v_sheibani@kmu.ac.ir

 


cv


 




۳۲۲۶۴۱۹۶
 

 




دکترسید امین آیت اللهی موسوی



مدیرتوسعه آموزش در پژوهش 






aminayatollahi@kmu.ac.ir      

 




cv
 





۳۲۲۲۷۹۷۵

 




دکتر پیام خزائلی


مدیر

اطلاع رسانی پزشکی ومنابع علمی 




      pkhazaeli@kmu.ac.ir

 


cv



۳۳۲۲۱۶۶۷

 




فاطمه حسنی




مدیر امور اداری
 

 



f-hasanis@yahoo.com

 


cv





۳۲۲۶۳۹۴۵