۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

کارگاه تجسم ذهن خلاق
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۲ دي
کارگاه تجسم ذهن خلاق
کارگاه تجسم ذهن خلاق
برنامه واحد همتا پروری موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۰ دي
برنامه واحد همتا پروری موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی
برنامه واحد همتا پروری موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی
کارگاه آشنایی با شاخص علم سنجی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۰ دي
کارگاه آشنایی با شاخص علم سنجی در تاریخ 96/7/18 در معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید.
کارگاه آشنایی با شاخص علم سنجی
برگزاری کارگاه روش تحقیق پیشرفته در معاونت تحقیقات و فناوری
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۰ دي
کارگاه روش تحقیق پیشرفته، با حضور دانشجویان و کارکنان دانشگاه دهم خردادماه در سالن کارگاه های معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد. در این کارگاه آموزشی، دکتر حمیدرضا شرکاء در رابطه با مبانی و روش های ...
برگزاری کارگاه روش تحقیق پیشرفته در معاونت تحقیقات و فناوری
برگزاری کارگاه کشوری آموزشی نگارش علمی صريح و موفق
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۰ دي
کارگاه کشوری آموزشی نگارش علمی صريح و موفق با حمايت مؤسسه توسعه تحقيقات علوم پزشکی ايران (NIMAD) به ميزبانی معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه ازروز يک‌شنبه 12شهریور الی 15 شهریوز برگزار گردید.
برگزاری کارگاه کشوری آموزشی نگارش علمی صريح و موفق
برگزاری دوره پسادکترای پژوهشی
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۱ آبان
برگزاری دوره پسادکترای پژوهشی
برگزاری دوره پسادکترای پژوهشی
بازدید دانش آموزان مقطع متوسطه کرمان طی سه روز از آزمایشگاه های مرکز تحقیقات علوم اعصاب در طول هفته ...
۱۳۹۶ شنبه ۱۳ آبان
بازدید دانش آموزان مقطع متوسطه کرمان طی سه روز از آزمایشگاه های مرکز تحقیقات علوم اعصاب در طول هفته آگاهی از مغز
بازدید دانش آموزان مقطع متوسطه کرمان طی سه روز از آزمایشگاه های مرکز تحقیقات علوم اعصاب در طول هفته آگاهی از مغز
برگزاری کارگاه کشوری آموزشی نگارش علمی صريح و موفق
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۰ آبان
کارگاه کشوری آموزشی نگارش علمی صريح و موفق با حمايت مؤسسه توسعه تحقيقات علوم پزشکی ايران (NIMAD) به ميزبانی معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه از يک‌شنبه ۱۲ شهریور ماه آغاز و تا ۱۵ برگزار گردید
برگزاری کارگاه کشوری آموزشی نگارش علمی صريح و موفق
برگزاری جلسه شورای پژوهش و آموزش عالی قرآنی استان
۱۳۹۶ دوشنبه ۸ آبان
سومین جلسه شورای پژوهش و آموزش عالی قرآنی استان با همکاری مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب دانشگاه برگزار شد.
برگزاری جلسه شورای پژوهش و آموزش عالی قرآنی استان