۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

کارگاه های معاونت توسعه در آموزش
کارگاه های معاونت توسعه در آموزش
۱۳۹۷ سه شنبه ۲ مرداد
کارگاه های معاونت توسعه در آموزش در سال 97
کارگاه های معاونت توسعه در آموزش
کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۰ تير
کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
کارگاه Endnote در معاونت تحقيقات و فناوری
کارگاه Endnote
۱۳۹۷ دوشنبه ۳۱ ارديبهشت
کارگاه Endnote با حضور کارکنان دانشگاه در تاریخ 26 ارديبهشت ماه در محل واحد رايانه معاونت برگزارشد.
کارگاه Endnote
کارگاه پيشرفته پاورپونيت در معاونت تحقيقات و فناوری
برگزاری کارگاه پيشرفته پاورپونيت
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ ارديبهشت
کارگاه پيشرفته پاورپونيت
برگزاری کارگاه پيشرفته پاورپونيت
آغاز به کار اولین سمپوزیوم کشوری دندان پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرما...
اولین سمپوزیوم کشوری دندان پزشکی مبتنی بر شواهد
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ ارديبهشت
سمپوزیوم
اولین سمپوزیوم کشوری دندان پزشکی مبتنی بر شواهد
نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)
نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)
۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ ارديبهشت
نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)
نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)
کتب مصوب شورای انتشارات در سال 96
کتب مصوب شورای انتشارات در سال 96
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۹ فروردين
کتب مصوب شورای انتشارات در سال 96
کتب مصوب شورای انتشارات در سال 96
تمرین مانور زلزله
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۰ اسفند
تمرین ارتباطات و هشدار سریع بهداشت
تمرین مانور زلزله
جلسه توجیهی هفته جهانی دیابت
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۶ اسفند
جلسه توجیهی پروژه هفته جهانی دیابت با حضور دکتر گذشتی فوق تخصص غدد روز پنجشنبه 21 آبان در سالن کنفرانس داخلی بیمارستان افضلی پور برگزار شد.
جلسه توجیهی هفته جهانی دیابت
مدرسه زمستانه
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۶ اسفند
برگزاری کارگاه زمستانه با همت کميته تحقيقات دانشجویی و همکاری معاونت تحقيقات و فناوری
مدرسه زمستانه