۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

کارگاه های اسفند ماه
۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
کارگاه های اسفند ماه
کارگاه های اسفند ماه
کارگاه : ژورنال های چپاولگر
۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
کارگاه : ژورنال های چپاولگر
کارگاه : ژورنال های  چپاولگر
فراخوان مرکز تحقیقات دین‌پژوهی و طب دانشگاه جهت دعوت به همکاری
۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن
فراخوان مرکز تحقیقات دین‌پژوهی و طب دانشگاه جهت دعوت به همکاری
فراخوان مرکز تحقیقات دین‌پژوهی و طب دانشگاه جهت دعوت به همکاری
کارگاه های آموزش بهمن ماه 98
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
کارگاه های آموزش بهمن ماه 98
کارگاه های آموزش بهمن ماه 98
کارگاه آموزشی "آشنایی با سرقت علمی و راهکارهای پیشگیری از آن"
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۳ دي
کارگاه آموزشی "آشنایی با سرقت علمی و راهکارهای پیشگیری از آن"
کارگاه آموزشی "آشنایی با سرقت علمی و راهکارهای پیشگیری از آن"
کارگاه های آموزشی دی ماه
۱۳۹۸ دوشنبه ۲ دي
کارگاه های آموزشی دی ماه
کارگاه های آموزشی دی ماه
راه‌اندازی بخش مشاوره اطلاع‌رسانی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲ دي
راه‌اندازی بخش مشاوره اطلاع‌رسانی
راه‌اندازی بخش مشاوره اطلاع‌رسانی
یونس
مسابقه کتابخوانی حاج یونس
۱۳۹۸ شنبه ۳۰ آذر
مسابقه کتابخوانی حاج یونس
مسابقه کتابخوانی حاج یونس
طراحی استراتژی جستجو
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر
طراحی استراتژی جستجو
طراحی استراتژی جستجو
کارگاه های آذرماه
۱۳۹۸ دوشنبه ۴ آذر
کارگاه های آذرماه
کارگاه های آذرماه