۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت

کارگاه مقاله نویسی واحد توسعه بالینی بیمارستان شفا
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن
کارگاه مقاله نویسی واحد توسعه بالینی بیمارستان شفا
کارگاه مقاله نویسی واحد توسعه بالینی بیمارستان شفا
پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۱ دي
پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
وبینار اخلاق در پژوهش
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۷ دي
وبینار اخلاق در پژوهش
وبینار اخلاق در پژوهش
وبینار های واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شفا
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۷ دي
وبینار های واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شفا
وبینار های واحد  توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  شفا
وبینار علمی - کاربردی تغذیه دردوران کرونا
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۷ دي
وبینار علمی - کاربردی تغذیه دردوران کرونا
وبینار علمی - کاربردی تغذیه دردوران کرونا
راهنمای نصب نرم افزارAdobe connection
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۷ شهريور
راهنمای نصب نرم افزارAdobe connection
راهنمای نصب نرم افزارAdobe connection
کلاسهای مجازی شهریور ماه مدیریت توسعه در آموزش و پژوهش
۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ شهريور
کلاسهای مجازی شهریور ماه مدیریت توسعه در آموزش و پژوهش
کلاسهای مجازی شهریور ماه  مدیریت توسعه در آموزش و پژوهش
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی، کتابداران و دانشجویان
لیست کارگاه های مجازی مردادماه و شهریورماه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
لیست کارگاه های مجازی مردادماه و شهریورماه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
لیست کارگاه های مجازی مردادماه و شهریورماه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
اضافه شدن فیلدهای Mendeley, Microsoft Academic, Semantic Scholar به سامانه علم‌سنجی
۱۳۹۹ شنبه ۷ تير
اضافه شدن فیلدهای Mendeley, Microsoft Academic, Semantic Scholar به سامانه علم‌سنجی
اضافه شدن فیلدهای Mendeley, Microsoft Academic, Semantic Scholar به سامانه علم‌سنجی
شبکه نویسندگان همکار به سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی افزوده شد
۱۳۹۹ شنبه ۷ تير
شبکه نویسندگان همکار به سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی افزوده شد
شبکه نویسندگان همکار به سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی افزوده شد