۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۰ مرداد   

 

 

 

                           

ردیف  عنوان کارگاه گروه هدف مدرس نوع امتياز محل برگزاری تاريخ برگزاری
1 مهارت گفتگو مذاکره هیأت علمی -کارکنان و دانشجویان  آقای دکتر بهرام نژاد عمومی  معاونت تحقيقات و فناوری 98/5/9
2 کانابیس هیأت علمی -کارکنان و دانشجویان آقای دکتر شعبانی عمومی استانداری - سالن شهید مرتضوی 98/5/22
3 فرزند پروری هیأت علمی -کارکنان و دانشجویان

کنسل گردید

عمومی  معاونت تحقيقات و فناوری 98/5/23

 

 

                      جهت ثبت نام با واحد مدیریت آموزش و توسعه تماس حاصل فرمایید.

                                                                تلفن : 32227977-034