۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان

کارگاه "آشنایی با شرکت های دانش بنیان

 

این کارگاه به همت مدیریت توسعه آموزش در پژوهش حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ویژه دانشجویان، اعضاء هیئت علمی و کارکنان واحدهای وابسته به دانشگاه برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی معاون مرکز رشد فناوری های سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان مباحث مربوط به آشنایی با تعالی دانشگاه ها از نظر خلق ارزش، آشنایی با دانشگاه نسل سوم به عنوان دانشگاه فناور و نسل چهارم دانشگاه محصول محور کارآفرین، آشنایی با شرکت دانش بنیان و ویژگی ها و امتیازات آن را بیان کرد.

مهندس علی اکبر اسماعیلی افزود: هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی اساتید، دانشجویان و کارکنان با مباحث جدید درخلق ثروت و ایجاد اشتغال و کارآفرینی از محل انجام پژوهش ها و تحقیقات دانشگاهی می باشد.