۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ شنبه ۱۳ بهمن   
کارگاه آموزشی بهمن ماه

 

 

کارگاه های آموزشی بهمن ماه 

 

ردیف  نام کارگاه  مدرس  تاریخ  گوه هدف  محل برگزاری
1 آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان آقای مهندس صلواتی زاده 97/11/24   هیات علمی  PHDدانشجویان معاونت تحقیقات و فناوری
2 صرع و انواع آن خانم دکتر رضاخانی 97/11/27

  هیات علمی  PHDدانشجویان 

معاونت تحقیقات و فناوری